Design a site like this with WordPress.com
Get started

Avsnitt 17: Lingyi Lu

Hållbara investeringar

med Lingyi Lu

Bli rik samtidigt som du jobbar för en friskare planet och ett bättre samhälle genom att investera i hållbara aktier och fonder. Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på den finansiella rådgivaren Söderberg och Partners, förklarar hur våra sparpengar kan förändra världen. Grönt är skönt och här för att stanna. Fondtips, aktieinspo och hållbarhet explained i detta klimatkramande avsnitt.

Det har varit ett ökat intresse för hållbara investeringar på börsen med både aktier och fonder som skjutit i höjden. Är vi inne i en grön bubbla?

– Både ja och nej. Vi ser ett tydligt ökat intresse för hållbara investeringar, men frågan är om marknadens prissättning motsvarar deras verkliga värde. Det beror i sin tur på vad konsumenter är villiga att betala och på vilket stöd de kan få från regeringar och så vidare. Risken är att marknaden är lite väl optimistiska och att omställningen inte sker så fort som  man tror. Å andra sidan finns det också en koldioxidbubbla av strandade tillgångar. Om världens länder ska leverera på Parisavtalet måste utvinningen och användningen av fossila bränslen minska drastiskt. Det innebär att investerare i olja, gas och fossila bränslen riskerar att se en tredjedel av sitt värde gå upp i rök. Så man kan säga att det finns en brun bubbla också, Lingyi Lu.

Hur vet man att en fond är hållbar?

– Jag tycker det är relevant att fråga sig  vad man själv tycker är hållbart. Vilken aspekt som är viktigast för en själv, är det miljö eller sociala frågor. Vill man göra skillnad med sina investeringar eller ska de kännas bra i magen. Helst vill man såklart ha båda. Om man fokuserar mycket på att ta bort branscher kan man gå miste om möjligheten att påverka bolag och bolagsledningar att ta ansvar för koldioxidutsläpp.

– Det finns ett jättebra verktyg som heter Hållbarhetsprofilen. Det är ett självrapporteringsramverk där fondbolagen själva har fyllt i vad det är de gör, både gällande välja in hållbara bolag och att påverka bolag i en hållbar riktning. 

Hur mycket kan man tjäna på att i nvestera hållbart? 

– Det som är intressant med coronaåret är att hållbara investeringar gått bättre än ohållbara motsvarigheter. Oavsett tillgång eller region. 

Vad gör det för skillnad för världen att man investerar hållbart?

– Jag tänker att det är den samlade kraften hos dina och mina sparpengar som gör skillnad. Precis som rörelsen som Greta startade fick politiker att vakna upp, så kan våra pengar signalera till kapitalförvaltarna och bolagen om vilka produkter som är attraktiva – att hållbarhet är nyckeln till framgång. Om man inte bedriver bolaget eller fonden hållbart så kommer man inte finnas länge till. Man blir omodern. Vi kan t ex påverka genom att välja ett hållbart pensionssparande. Bolagsledningarna inser säkert också själva att de behöver göra något åt sina ohållbara verksamheter. De väntar på ett tecken, och det tecknet blir starkare ju fler som väljer hållbart, säger Lingyi Lu.

Vad för fonder och aktier kan vara värda att spana in? Det och mycket mer spännande grönt snack i Smarta cash #17 Hållbara investeringar med Lingyi Lu.
Advertisement
%d bloggers like this: