Design a site like this with WordPress.com
Get started

Avsnitt 5: Shoka Åhrman

Passion för pension

med Shoka Åhrman

Pensionsångest är ett begrepp som hörs allt oftare men paniken går att bota. Shoka Åhrman är ekonomen med passion för pension, och hon har expertisen som skapar lugn och trygghet inför pensionssparandet. För egentligen handlar ju pensionen bara om vår framtid – hur vill vi leva och hur mycket pengar vill vi ha.

Shoka Åhrman jobbar till vardags på pensionsbolaget SPP. Hon har även skrivit böcker inom ekonomi och figurerar flitigt i media. 

Pensionen består dels av allmän pension vilket är inkomstpension och premiepension. Den delen står staten för. Den andra delen är tjänstepension, den står (förhoppningsvis) arbetsgivaren för. Den tredje delen är privat sparande. Den delen står du själv för och är frivillig.

– Steg nummer 1 när man börjar ta tag i sitt pensionssparande och ska göra kloka val kring det är att ta reda på var du har din tjänstepension. Logga in på minpension.se och se hur stor del av din nuvarande inkomst du kommer få beroende på när du vill gå i pension. Tjänstepensionen står till 20-25% av den totala pensionen så betydelsen har ökat, säger Shoka Åhrman. 

Varför lider man av pensionsångest? 

– Det är individuellt. Jag tror inte att det nödvändigtvis är pensionen som folk har ångest över, utan ekonomi och sparande generellt sätter en press på oss individer som gör att vi känner att vi alltid hade kunnat göra bättre än vi gjort. Det behöver vi komma bort från. Vi behlver göra medvetna val snarare än tro att vi ska göra stora förändringar. Det är som med allt annat: ställer man för höga krav, gör för tvära kast eller för stora målsättningar så är det ofta gjort för att misslyckas, säger Shoka Åhrman.

Hur kommer man igång och botar pensionsångesten?

– De flesta av oss känner att man hellre vill göra andra saker, skjuter upp det man tycker är tråkigt. Det är naturligt. Man kan sluta känna att man är ensam i pensionsångesten. Vi har en tendens att nöja oss med belöningar här och nu snarare än framtida belöningar, Det kallas present bias. Är vi medvetna om det så kan vi vara mer förlåtande mot oss själva, och medvetenheten gör att vi bättre förstår syftet med att avstå någonting idag och få en framtida belöning. 

Om man vill välja fonder själv till premiepensionen, hur ska man tänka då?

– Man ska tänka som med annan typ av långsiktigt sparande. Ha med dig riskspridning och diversifiering utifrån ålder, hur långt man har kvar till pension och sin egen risktolerans. Är du en sån som tror på hållbara investeringar och vill att dina pensionspengar ska påverka framtiden och miljön så är det enklare att hitta till de fonderna. I fondtorget (på pensionsmyndighetens sajt, min anm.) kan du komma åt en stor mängd fonder. 

Det är mycket snack om att kvinnor får sämre pension än män. Hur ser det ut och varför?

– Vi pratar ofta om det som kallas pensionsgapet. Grunden till pensionsgapet – alltså skillnaden mellan män och kvinnor – handlar såklart om flera olika saker. Det är till exempel knutet till det lönegap vi har i inkomster. Vi ser att kvinnor tar fler vab-dagar och föräldradagar. Dessa faktorer och livsval påverkar vår slutliga pension. Sen finns det också delar som hänvisar till att kvinnor tar lägre risk i sitt sparande, vilket på lång sikt påverkar avkastningen på den totala pensionen, säger Shoka Åhrman.

Så vad krävs för att jämna ut pensionsgapet? Det och mycket mer pratar Shoka Åhrman mer om i avsnittet Passion för pension med Shoka Åhrman. 
Advertisement
%d bloggers like this: