Design a site like this with WordPress.com
Get started

Avsnitt 9: Johanna Englundh

Så funkar fonder

med Johanna Englundh

Fondtyp, avgift, stjärnbetyg och historisk avkastning. Hur väljer man egentligen fonder att spara i? Johanna Englund, sparekonom på Fondbolagens förening, ger grundlig fondkoll och förklarar hur denna fantastiska sparform fungerar. Dessutom bygger vi upp en imaginär fondportfölj – för både den ointresserade spararen och den mer engagerade.

Hur väljer man fonder?

– Det första steget är att sätta sig ner och tänka vad det är du sparar till. 

När behöver du pengarna och vad är ditt mål? Därifrån kan du ta ställning till vilken risknivå du kan ta. Vill du ha hög eller låg risk, vilken fondtyp passar dig? Ju längre spartid du har desto högre risk kan du ta. Kom ihåg att det kan svänga mycket. När du valt fondtyp kan du gå in och jämföra fonder. Då kan du titta på historisk avkastning, avgift, hållbarhet och ta ett beslut, säger Johanna Englundh.

Vad är en låg och en hög fondavgift?

– Det är många som vill ha konkreta siffror på vad som är dyrt och billigt. Men jag tror det kan bli missvisande med hårddragna linjer. Det jag kan säga är de genomsnittliga avgifterna. Genomsnittliga fondavgiften för en aktiefond är 0,94%. För blandfonder är det 0,98%. Långa räntefonder 0,41% och korta räntefonder 0,14%. 

– Jag tycker absolut att man ska fokusera på avkastningen. Är allt annat lika så är en låg avgift bättre. Du ska vara prismedveten och ha koll på att du inte betalar för mycket för någonting. 

Hur bygger man upp en bra fondportfölj med en sparhorisont på säg 7 år? 

– Är man ointresserad så ska man börja med en bred globalfond. Då får man en bra spridning och man tar del av den globala aktiemarknaden. Det är den vanligaste aktiefonden som svenskar sparar i. Det kan vara kul att komplettera med en Sverigefond eftersom vi bor här. Vi har en bra aktiemarknad i Sverige. 

– För den som är mer intresserad kan man ha samma grundportfölj. Men man kan komplettera med mer nischade fonder, som är inriktat på något man själv tycker är kul. Det kan vara bioteknik, hälsovård, hållbarhet, energi eller hundar. Det är det som är så kul. Men också svårt. Det finns över 3 000 fonder att välja på. 

Hur riskfyllt är det att spara i fonder?

– Det finns alltid en risk med fondsparande. Det här med risk är ett roligt begrepp. Det kan kännas läskigt. Men risk hör ihop med möjlighet. Utan risken har man inte chans till en bättre avkastning. Man ska inte se risken som något för negativt, men man ska vara medveten om att den finns. Det finns en sjugradig riskskala där ett är lägst och sju är högst. Risken hör ihop med din tidshorisont. Så om man är ung när man börjar pensionsspara har du en stor möjlighet att ta en hög risk för då har du chans till en högre avkastning. Hög risk inom fondsparandet indikerar att avkastningen kan svänga över tid. Det finns inga garantier, säger Johanna Englundh.

Gotta ner dig ordentligt i fondernas värld i avsnitt #9 Så funkar fonder med Johanna Englundh.
Advertisement
%d bloggers like this: