Design a site like this with WordPress.com
Get started

Hur mycket veckopeng ska man ge?

Många vill ge sitt barn veckopeng för att lära hen att lära sig om pengar, ansvar och ge lite frihet till barnet. Men hur mycket ska man ge egentligen? Det är självklart upp till en själv. Men för att få en liten fingervisning om hur mycket det kan röra sig om har jag tittat på vad några av storbankerna skriver om veckopeng. Jag har sammanställt utifrån olika åldrar för att skapa en generell uppfattning om summor.

Så mycket ger föräldrar i veckopeng

6-9-åringar: 20 till 35 kronor i veckan.

10-12-åringar: 40 till 75 kronor i veckan eller 120 till 300 kronor i månaden

13-15-åringar: 300-500 kronor i månaden.

16-18-åringar: från 16 års ålder upphör barnbidraget och barnet får studiebidrag om hen går i gymnasiet. Då får barnet ofta en del av eller hela bidraget.

Källor: Länsförsäkringar, Swedbank, Nordea, ICA-banken, SEB, pengar.se

Vad ska veckopengen räcka till?

Det är upp till varje familj att bedöma vad vecko- eller månadspengen ska räcka till. Utifrån det kan man tillsammans med barnet bestämma en lämplig summa.

En 7-åring kanske får 20 kronor i veckan för att få chans att köpa lite godis eller spara till en leksak. En 11-åring behöver kanske ha ekonomi att köpa med sig mellis till träningen. Vissa 15-åringar får hela barnbidraget men förväntas då att köpa allting själv – kläder, resor, utemat, osv. Andra 15-åringar kanske får 400 kronor men föräldrarna köper de flesta saker som barnet behöver.

Det finns inget svar som passar alla. Alla behöver göra en bedömning utifrån sin egen situation. Kanske barnbidraget behövs till familjens hushållsekonomi? Kanske familjen vill investera en del av barnbidraget för framtida bruk? Det finns frågor som man som familj behöver se över då man bestämmer summa på barnets veckopeng.

Men att ge åtminstone något i vecko- och månadspeng tror jag personligen är superbra för barnet och dess utveckling. Det ger en känsla av självständighet och möjlighet att lära sig sparande, spenderande och pengars värde. En första lektion i privatekonomi helt enkelt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: