Design a site like this with WordPress.com
Get started

Hur mycket ska man spara till barnen

10, 100 eller 1 000 kronor i månaden. Hur mycket du vill spara till dina barn är givetvis upp till dig själv. Men att spara något är en fin gåva som förmodligen kommer betyda mycket för barnet i framtiden.

Alla har olika förutsättningar och olika filosofi när det kommer till hur mycket pengar barnen ska få. Jag har rekat runt lite och hittat ett par undersökningar som skvallrar om hur svenskarna sparar till sina barn.

Såhär sparar vi till våra barn

Enligt en rapport från SEB:

–> 4 av 5 sparar åt sitt/sina barn

–> Majoriteten startar sparandet under barnets första levnadsår

–> Den genomsnittliga summan som går till barnets sparande vare månad är 574 kronor.

–> 59% sparar i sparkonto.

–> Vanligaste syftet med sparandet är bostadsköp eller körkort.

Enligt en undersökning från Länsförsäkringar:

–> Föräldrar sparar i genomsnitt 614 kronor i månaden till sitt/sina barn. En ökning sedan tidigare undersökning.

–> 15 procent av de svarande sparar inte alls till sina barn.

–> Vanligaste sparformen är fonder, därefter följer sparkonto och aktier.

–> Allt fler föräldrar sparar i sitt eget namn. Var tredje förälder väljer det.

Undersökningarna är från 2019. Så fort jag hittar färskare data så uppdaterar jag!

Hur mycket pengar blir det till slut

Om man sparar 300 kronor i månaden i fonder till sitt barn, hur mycket blir det då? 500 kronor då? Det är ju kul att se hur många bäckar små blir stora summor till slut. Det finns verktyg som räknar ut detta, till exempel en kalkulator hos rakna.net som du hittar här. Där kan du knappa in hur mycket du sparar i månaden, förväntad avkastning och hur många år du ska spara pengarna – och sen voilà – en klumpsumma uppdagas. Det kan vara lite kul att leka runt med.

Om man investerar barnbidraget på 1 250 kronor varje månad i 18 år pengarna blir det 585 810 kronor, förutsatt att du får en årlig avkastning på 8%. Obs detta är ingen garanti eller rekommendation utan endast ett räkneexempel.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: